നാവിന് പൊള്ളലേറ്റാൽ ഇവ പരിഹാരമാകും

0 1,012

ചൂടോടെ ആഹാരം കഴിച്ചാല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ചായ കുടിച്ചാല്‍ പെട്ടെന്ന് നാവ് പൊള്ളിയെന്ന് വരാം. നാവ് പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ എന്ത് കഴിച്ചാലും യാതൊരു രുചിയും നമ്മള്‍ക്ക് കുറച്ച്‌ ദിവത്തേയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല.
നാവ് പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് ഒരു തരിതരിപ്പും അല്ലെങ്കില്‍ പുകച്ചിലും നമ്മള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഇത് ഒഴിവാക്കാനും നാവിന് പൊള്ളല്‍ ഏറ്റാല്‍ അത് വേഗത്തില്‍ മാറ്റി എടുക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമെന്നും നോക്കാം.

തേൻ

നാവിന് ഏറ്റ പൊള്ളല്‍ വേഗത്തില്‍ മാറുന്നതിനും പുകച്ചില്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഏറ്റവുമധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധം തന്നെയാണ് തേൻ. നാവ് പൊള്ളിയാല്‍ ഇടനടി കുറച്ച്‌ തേൻ പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് പുരട്ടാവുന്നതാണ്. തേൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയില്‍ പുരട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് വേഗത്തില്‍ തന്നെ പുകച്ചില്‍ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ മുറിവ് വേഗത്തില്‍ ഉണങ്ങുന്നതിനും തേൻ നല്ലതാണ്. തേനില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബാക്ടീരിയല്‍, അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിഫംഗല്‍ ഗുണങ്ങള്‍ മുറിവ് വേഗത്തില്‍ ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കും.

പുതിനയില

വീട്ടില്‍ പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കില്‍ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നാവ് പൊള്ളിയാല്‍ രണ്ട് മൂന്ന് പുതിനയില എടുത്ത് വായയില്‍ ഇട്ട് നന്നായി ചവച്ചരയ്ക്കണം. അതിന് ശേഷം ഇത് പൊള്ളിയ ഭാഗതത് കുറച്ച്‌ നേരം വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വേഗത്തില്‍ തന്നെ പുകച്ചില്‍ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ, മുറിവ് വേഗത്തില്‍ ഉണങ്ങുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

തൈര്

നാവ് പൊള്ളിയാല്‍ വീട്ടില്‍ തൈര് ഉണ്ടെങ്കില്‍ കുറച്ച്‌ തൈര് എടുത്ത് വായയില്‍ ഇടുക. അപ്പോള്‍ തന്നെ ഇറക്കാതെ കുറച്ച്‌ നേരം വായയില്‍ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇറക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വേഗത്തില്‍ തന്നെ പുകച്ചില്‍ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൈരില്‍ ആന്റിബാക്ടീരിയല്‍ ഘടകങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇത് വേഗത്തില്‍ പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്തെ മുറിവ് ഉണക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല കട്ട തൈര് എടുത്ത് വായയില്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അതുപോല, പിറ്റേ ദിവസം നാവില്‍ പുകച്ചിലും വേദനയും അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇത്തരത്തില്‍ തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നതാണ്.

ഇഞ്ചി വെള്ളം

ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഇഞ്ചി ഉപയഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇഞ്ചി ചിലര്‍ തേനില്‍ ചാലിച്ച്‌ കഴിക്കും. അല്ലെങ്കില്‍ ഇഞ്ചി വെളളത്തില്‍ ചാലിച്ച്‌ കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ നാവ് പൊള്ളിയാല്‍ കുറച്ച്‌ ഇഞ്ചി നീര് എടുത്ത് അത് തേനില്‍ ചാലിച്ച്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക് പൊള്ളല്‍ ഏറ്റ ഭാഗത്ത് പുരട്ടാവുന്നതാണ്. അതുമല്ലെങ്കില്‍ കുറച്ച്‌ ഇഞ്ചി ചതച്ച്‌ തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്ക് വായയില്‍ കുറച്ച്‌ നേരം വെച്ച്‌ കവിള്‍ കൊള്ളാവുന്നതാണ്. ഇതും സത്യത്തില്‍ വേഗത്തില്‍ തന്നെ പൊള്ളിയതിന്റെ പുകച്ചില്‍ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

കറ്റാര്‍വാഴ

വീട്ടില്‍ നല്ല ഫ്രഷ് കറ്റാര്‍വാഴ ഉണ്ടെങ്കില്‍, പ്രത്യേകിച്ച്‌ കറ്റാര്‍വാഴ ചെടി വീട്ടില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ കുറച്ച്‌ കറ്റാര്‍വാഴ ജെല്‍ എടുത്ത് പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് വേഗത്തില്‍ തന്നെ പുകച്ചില്‍ കുറയ്ക്കാനും മുറിവ് വേഗത്തില്‍ ഉണങ്ങാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. കറ്റാര്‍വാഴ കുറച്ച്‌ മാത്രം എടുത്ത് പുരട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ, കുറച്ച്‌ കുറച്ച്‌ വീതം പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് വേഗത്തില്‍ നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്.

നാവ് പൊള്ളിയാല്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നാവ് പൊള്ളിയാല്‍ വേഗത്തില്‍ തന്നെ പുകച്ചില്‍ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലര്‍ ചായ കുടിക്കുബോള്‍ നാവ് പൊള്ളിയാലും വീണ്ടം കുടിക്കുന്നത് കാണാം. ഇത് മുറിവ് സാവധാനത്തില്‍ ഉണങ്ങാനും പുകച്ചില്‍ ദീര്‍ഘനേരത്തേയ്ക്ക് നിലനില്‍ക്കാനും കാരണമാണ്. അതുപോലെ, നല്ല എരിവുള്ള ആഹാരങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാം. നല്ല മുറുക്കം ഉള്ള ആഹാരങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. നല്ല ഹെല്‍ത്തിയായി തന്നെ ഓറല്‍ ഹെല്‍ത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ മുറിവ് വേഗത്തില്‍ ഉണങ്ങാതെ നില്‍ക്കുന്നത് ആഹാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് ആസ്വദിച്ച്‌ കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി നില്‍ക്കുന്നു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.